Spolek Přátele Achtele realizuje od roku 2022 společné kulturní zařízení. K jeho vybudování využívá vlastní prostředky, pracovní úsilí členů a především dotace z EU.


Díky dotaci z PRV byly dokončeny stavební práce a areál tak může naplno fungovat. Budova spolku Přátelé Achtele  je  umístěna ve sklepní uličce Búdy v k.ú. Vlkoš. Areál slouží k propagaci kultury drobného vinařství, k obnově a údržbě vinařské a folklorní tradice a osvětové a vzdělávací činnosti pro místní vinaře.  Přínos projektu je také v oblasti rozvoje šetrné venkovské turistiky, neboť vytváří zázemí pro kulturní, turistické a cyklistické akce.


AKCE na rok 2022

Burčákové putování Mikroregion Nový dvůr - 17.9.2022 od 11 hodin.

r

        Proč Přátelé Achtele? Achtele - je název části lokality vlkošských búd, kde se nachází vinice a vinné sklepy ve Vlkoši. Mnoho z nás má k této lokalitě vřelý vztah a není nám lhostejné, jak tento překrásný kout Vlkoše vypadá.A protože má toto místo také velký turistický a kulturní potenciál, je potřeba o ně pečovat, udržovat je, rozvíjet a zvelebovat.

        Právě za tímto účelem vznikl spolek Přátele Achtele. Název navíc obsahuje důležitý a nosný prvek našeho setkávání - přátelství. Ať už k překrásnému místu, k lidem, se kterými se zde potkáváme, nebo také k lahodnému vínu, které se na zdejších svazích rodí. Přátelská atmosféra, to je naše krédo, kterého se chceme a budeme držet.

       Mezi naše hlavní poslání a cíle patří: propagovat vlkošská vína, vinaře a vlkošskou sklepní uličku obnovovat a udržovat vinařské a folklorní tradice informovat vinaře o novinkách v oblasti vinařství, jak na vinici, tak ve sklepě (školení, přednášky, exkurze aj.) podílet se na rozvoji turistického ruchu v této lokalitě i v obci pokusit se o zkvalitnění architektonického vzhledu lokality sklepů a dobudování potřebné infrastruktury. Vedení spolku žádá nejen své členy, ale i širokou veřejnost, aby přišli s návrhy činností spolku a případně s pomocí při přípravě a pořádání akcí.

 

                 FOTO Z AKCÍ