Spolek Přátele Achtele realizuje od roku 2022 společné kulturní zařízení. K jeho vybudování využívá vlastní prostředky, pracovní úsilí členů a především dotace z EU.


Díky dotaci z PRV byly dokončeny stavební práce a areál tak může naplno fungovat. Budova spolku Přátelé Achtele  je  umístěna ve sklepní uličce Búdy v k.ú. Vlkoš. Areál slouží k propagaci kultury drobného vinařství, k obnově a údržbě vinařské a folklorní tradice a osvětové a vzdělávací činnosti pro místní vinaře.  Přínos projektu je také v oblasti rozvoje šetrné venkovské turistiky, neboť vytváří zázemí pro kulturní, turistické a cyklistické akce.


AKCE na rok 2023

20. května - Výstava vín

Výstava vín s ochutnávkou Vlkoš. Tradiční košt vín ze slovácké vinařské podoblasti, a to zejména od vinařů místních a z okolí Kyjova.

Výstava vín místních vinařů i vinařů z okolí s ochutnávkou. Bufet zajištěn. Začátek ve 14.hod. Od 18.hod. hraje k poslechu i tanci kapela Dolinečka. Těšte se zhruba na 600 vzorků vína. 

17. června - Sklepy dokořán XVI. roč. ve Vlkoši u Kyjova

Tradiční akce spolku vlkošských vinařů Přátelé Achtele, bývá otevřeno kolem 16 sklepů s nabídkou vín i občerstvení. Mezi sklepy budou zpívat mužáci a hrát cimbálka. Začátek ve 14.00 hod. konec ve 20.00 hod.

Otevřeme asi 16 sklepů, kde lze ochutnat mladá i starší vína místních vinařů a tomu i něco na zub. Akce je organizována lístkovým systémem, cena lístku na 0,5 dcl vína je 10,-Kč, vstupné 100,-Kč + sklenička. Bude zajištěn mužský pěvecký sbor a cimbálová muzika. Delší posezení u vinaře je třeba si po 20-té hod. dohodnout. Vše se koná ve vlkošské sklepní uličce búdy, začátek ve 14 hod. Organizuje spolek Přátelé Achtele Vlkoš.

22. července - U vína při měsíčku V. roč. ve Vlkoši u Kyjova

Vinařská akce s kratší tradicí, kde bude otevřeno na 16 sklepů, ale v pozdním odpoledni až do noci. Začínáme v 18.00 hod. a končíme ve 24.00 hod. Občerstvení u vinařů, baterky s sebou. Akci bude doprovázet mužský pěvecký sbor a cimbálka. Po tmě vypadá vše jinak.

Noční otevřené sklepy, začátek 18. hod. konec 24. hod., lístkový systém, cena lístku na 0,5 dcl. vína 10,-Kč, vstupné 100,-Kč + sklenička. Opět zajistíme kulturní program v podání mužského pěveckého sboru a cimbálové muziky. Bývá otevřeno kolem 16-ti sklepů.

19. srpen - Zarážání hory XVII. roč. ve Vlkoši u Kyjova

Tradiční akce k ukončení prací ve vinicích spojená se zábavou při dechovce, čtení artikulí, vinotékou, grilováním a zpěvem. Pořádáme za každého počasí pod velkým stanem. Začátek v 18.00 hod. program zarážání a od 20.00 hod. lidová zábava s dechovkou do 24.00 hod.

Tato tradiční a naše nejstarší akce pod velkým stanem bývá pořádána dle starého zvyku zarážání hory se čtením artikulí, slibem hotařů, zpěvem, vinotékou místních vinařů, grilováním, bufetem a večerní zábavou. Vstupné 150 Kč. Začátek v 18 hod. konec až přestanou hrát, asi o půlnoci. Pořádá spolek vinařů Přátelé Achtele Vlkoš.

r

        Proč Přátelé Achtele? Achtele - je název části lokality vlkošských búd, kde se nachází vinice a vinné sklepy ve Vlkoši. Mnoho z nás má k této lokalitě vřelý vztah a není nám lhostejné, jak tento překrásný kout Vlkoše vypadá.A protože má toto místo také velký turistický a kulturní potenciál, je potřeba o ně pečovat, udržovat je, rozvíjet a zvelebovat.

        Právě za tímto účelem vznikl spolek Přátele Achtele. Název navíc obsahuje důležitý a nosný prvek našeho setkávání - přátelství. Ať už k překrásnému místu, k lidem, se kterými se zde potkáváme, nebo také k lahodnému vínu, které se na zdejších svazích rodí. Přátelská atmosféra, to je naše krédo, kterého se chceme a budeme držet.

       Mezi naše hlavní poslání a cíle patří: propagovat vlkošská vína, vinaře a vlkošskou sklepní uličku obnovovat a udržovat vinařské a folklorní tradice informovat vinaře o novinkách v oblasti vinařství, jak na vinici, tak ve sklepě (školení, přednášky, exkurze aj.) podílet se na rozvoji turistického ruchu v této lokalitě i v obci pokusit se o zkvalitnění architektonického vzhledu lokality sklepů a dobudování potřebné infrastruktury. Vedení spolku žádá nejen své členy, ale i širokou veřejnost, aby přišli s návrhy činností spolku a případně s pomocí při přípravě a pořádání akcí.

 

                 FOTO Z AKCÍ